Je leest op dit moment de privacy verklaring van I Create Sites. I Create Sites is een webdesign bureau dat zich richt op het ontwikkelen van betaalbare websites. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door I Create Sites verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door I Create Sites, neem dan gerust contact op! info@icreatesites.be I Create Sites is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Ward Van Houtte.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door I Create Sites. Deze worden hieronder toegelicht. 

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

 I Create Sites stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website vanI Create Sites. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 1. Contact opnemen 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met I Create Sites via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

 1. Analytics 

De website van I Create Sites verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

De gegevens die I Create Sites ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

 1. Siteground

De website en back-ups van de website worden gehost bij Siteground. Gegevens die jij achterlaat op de website van I Create Sites zijn op de servers van Siteground opgeslagen.

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door I Create Sites, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

Opslag van gegevens

 1. Het versturen van nieuwsbrieven 

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen op de mailserver. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@icreatesites.be. 

 1. Contact opnemen 

Op het moment dat je contact opneemt met I Create Sites via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

 1. Analytics 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

Jouw rechten

 1. Recht op inzage 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij I Create Sites vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met I Create Sites. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

 1. Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door I Create Sites. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 

 1. Recht op overdracht 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij I Create Sites opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient I Create Sites al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij I Create Sites vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

 1. Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat I Create Sites niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat I Create Sites jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@icreatesites.be onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.